zondag 28 september 2014

Betrouwbaar en transparant

Overweging bij de 26e zondag door het jaar (jaar A)
Afsluiting van de Vredesweek

Lezingen: Ezechiël 18,25-28; Matteüs 21,28-32

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Het is een vuistregel, die nogal eens wordt voorgehouden aan verkoopmedewerkers. Het betekent, dat je betrouwbaar bent en transparant bent in je opstelling naar de klant toe. Deze vuistregel geldt overigens ook voor vele andere instellingen die zich willen richten op hun doelgroep: de servicebalie van de gemeente, scholen in hun contacten met ouders, artsen en andere gezondheidswerkers, pastores en welzijnswerkers. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Betrouwbaar zijn en transparant: we willen het graag, maar het lukt ons niet altijd even goed.

Het verhaal uit het evangelie laat het verschil zien tussen de ene zoon die betrouwbaar wil lijken, maar het feitelijk niet is, en de andere die niet betrouwbaar lijkt, maar het wel blijkt te zijn. Het spel van vraag en antwoord tussen Jezus en de religieuze leiders heeft een venijnige ondertoon. De hogepriesters vragen Jezus naar zijn bevoegdheid: wie is hij wel, dat hij mensen geneest, dat hij zonden vergeeft en dat hij een vernieuwend geloof verkondigt? Wie is hij wel? Zij – de hogepriesters en oudsten van het volk – zij zijn toch de bevoegde gezagsdragers?

zondag 14 september 2014

Uitdaging?

De hype lijkt al een beetje voorbij. Maar in de afgelopen zomerweken zijn veel mensen enthousiast geworden voor/door de Icebucket Challen­ge. Om aandacht te vragen voor bestrij­ding van de spierziekte ALS worden mensen uitgedaagd om een emmer ijskoud water over zich­zelf uit te storten en daarbij drie kandidaten te no­mineren om binnen 24 uur het­zelfde te doen. Bij dit 'koude kunstje' hoort ook een donatie aan de Stichting ALS Nederland. En een filmpje van de koude douche op in­ternet/Facebook.

Het is opvallend hoezeer goede doelen in de afgelopen jaren soms flinke financiële bijdragen weten te genereren door middel van acties, waarbij de deelnemers op een of andere wijze een prestatie moeten leveren. Denk aan Alpe d'huzes, Ride for the Roses of ook – minder spectaculair – aan de Pelgrimstocht in het kader van de Vastenaktie, waaraan dit jaar vijftig mensen deelnamen. Behalve de prestatie van de deelnemers speelt natuurlijk ook de grote of kleinere publiciteit een belangrijke rol in het spekken van de kas.

490 keer – en meer

Overweging bij de oecumenische diaconale viering te Heinkenszand
t.b.v. de Stichting Leergeld
Thema: Nu meedoen is later meetellen

Lezingen: Exodus 32, 7-14; Matteüs 18, 21-35

Brian zit in 2 Havo. Hij ligt niet zo goed in de groep, maakt ook niet gemakkelijk contacten met klasgenoten. Qua kleding valt hij nogal uit de toon. Zijn schoolresultaten zijn matig. Toch is het de klassenleraar, die voorstelt om Brian aan te stellen als klassenvertegenwoordiger. Hij wil Brian een kans geven; hij geeft hem zijn vertrouwen. In de loop van het jaar zie je Brian opbloeien. Zijn resultaten worden steeds beter. En ook in de groep wordt hij meer geaccepteerd.

Als je in staat bent om iemand je vertrouwen te geven, dan is dat een manier van investeren die een goede wending kan geven aan iemands leven. Niet altijd natuurlijk, want het vertrouwen kan ook geschaad worden. Maar in het geval van Brian heeft het gewerkt.

zaterdag 6 september 2014

Waardevol in zichzelf

Beschouwing bij de CD-Presentatie Cantate Domino
van het Gregoriaanse Mannenkoor in de Blasiuskerk te Heinkenszand

Het is een bijzondere aanleiding, die ons vanavond hier heeft samengebracht. De presentatie van de CD Cantate Domino – met toewijding en inspiratie vol gezongen door het Gregoriaanse Mannenkoor van deze Blasiuskerk – is een tamelijk unieke gebeurtenis. Want met deze Gregoriaanse gezangen wordt een mooie traditie in stand gehouden, die veel mensen, misschien overwegend de oudere generatie, dierbaar is.

Traditie

Nu is er met het begrip traditie iets bijzonders aan de hand. Letterlijk betekent het woord: overlevering. Meestal gebruiken we het in de betekenis van: doorgeven of meegeven, overdragen aan een volgende generatie. En dat gebeurt omdat we vinden, dat het verhaal, het gezang of een bepaalde waarde van dusdanige betekenis is, dat het verhaal of de waarde moet blijven bestaan. De traditie heeft waarde, omdat ze voor veel mensen – nu en in het verleden – richtinggevend is geweest, of houvast heeft gegeven, koersbepalend is geweest, of misschien wel gewoon rust heeft geboden in woelige tijden. Het waardevolle van een traditie kan daarom ook richtinggevend zijn voor nieuwe generaties.