zondag 27 april 2014

Aan de angst voorbij

Overweging op de tweede zondag van Pasen (jaar A)

Schriftlezingen: Handelingen 2,42-47; Johannes 20,19-31


Als je de film Schindlers List wel eens hebt gezien, dan word je heel stil van de slotscène: de indrukwekkende rij mensen, die een steentje leggen op het graf van Oscar Schindler. Het einde van de film maakt grote indruk. Het zijn ook vrijwel de enige scènes uit de film, die in kleur zijn gemaakt. Van een film, die veel indruk op je maakt, ben je geneigd vooral het slot ervan in gedachte te houden. De afloop van het verhaal blijft je het beste bij. Maar het plot, de ontknoping, krijgt pas zijn eigenlijke betekenis door wat eraan vooraf is gegaan.

Met het verhaal van het evangelie, dat we vandaag lezen, gebeurt iets dergelijks. We hebben de neiging vooral te kijken naar de ontwikkeling die Tomas doormaakt. Maar ook hier moeten we niet vergeten naar het voorafgaande te kijken. Na de gruwelijke executie van Jezus zitten zijn leerlingen bijeen: wezenloos, angstig, achter gesloten deuren. Wie bang is en leeft onder kennelijke dreiging, die probeert zichzelf onzichtbaar te maken. Zoals een kat zich soms klein maakt als ze jouw naderende gestalte niet vertrouwt. Het voelen van angst is een signaal van dreigend onheil en het kan daarom heel functioneel zijn. Maar tegelijk is angst ook een mechanisme, dat ons kan afsluiten van de realiteit. We zien in zulke situaties vooral de dreiging en de onmogelijkheden, niet zozeer de kansen.

maandag 21 april 2014

Strijdbaar omwille van de liefde

Interview met Leo Grim-Hubrechsen
in de serie Graven naar geloof

Door de verbouwing doet het huis kaal aan. Maar er is één ruimte, klein en huiselijk, die Leo Grim-Hubrechsen graag bewoonbaar houdt. In de hoek een tafeltje met een mooie, stralende foto van Erik Hubrechsen, zijn grote liefde. Het is een foto, gemaakt op hun trouwdag, 11 april 2012. Bij de foto ook een kaars, een kruisje, een bloeiende orchidee en herinneringen aan Eriks overlijden (op 24 november van datzelfde jaar) en aan de begrafenis. Vreugde en verdriet, pijn en trots, loslaten en vasthouden – ze liggen heel dicht bij elkaar, gesymboliseerd in een warm hoekje binnen dat grote kale huis.

Leo (links) en Erik
In deze spanningsverhoudingen speelt het leven van mensen zich vaak af, proberen mensen hun positie te bepalen, voeren zij strijd en berusten zij soms in wat niet anders kan zijn. Dat Leo en Erik hun liefde niet mochten laten bevestigen in de kerk van Kwadendamme, heeft veel pijn veroorzaakt, want de Bonifaciuskerk is hun geestelijke 'thuishaven'.

zondag 20 april 2014

Pasen

Pasen - het geheim van
verzoening sterker dan verraad
vitaliteit sterker dan lusteloosheid
toewijding sterker dan mijn ego
de palmtak sterker dan het kruis
zachtheid sterker dan brute kracht
vertrouwen sterker dan onpeilbare wanhoop
vrede sterker dan wraak
Gods droom sterker dan menselijke desillusie.
Aan ieder die dit geheim wil delen
en aan ieder die dat niet meer
of nog niet kan:
een Zalig Pasen!

zondag 13 april 2014

De test doorstaan

Overweging op Palmzondag (jaar A)

Schriftlezingen: Matteüs 21,1-11; Jesaja 50,4-7; Matteüs 27,11-54

Over een paar weken wordt in Amstelveen en De Rijp voor het eerst de koningsdag gevierd. Het koninklijk paar zal worden onthaald in een sfeer van blijdschap en uitbundigheid, terwijl heel Oranjeminnend Nederland kan meekijken via de televisie. Zo'n sfeer van uitgelaten vrolijkheid moet er ook geweest zijn tijdens de intocht die Jezus hield in Jeruzalem. De verwachtingen zijn hooggespannen. Het lijkt alsof deze man een nieuw soort leiderschap introduceert. Iemand die een gezag uitstraalt, dat van binnenuit komt. Iemand die zich niet laat voorstaan op zijn positie, maar die erop uit is om mensen werkelijk recht te doen.


maandag 7 april 2014

Gebed voor de Vastentijd

Goede God,
er zijn veel dingen die mij bezig houden
in mijn gezin, op mijn werk
en in de wereld waarin ik leef.
Vaak maak ik mij druk om zaken
die er eigenlijk niet zo toe doen.
Meestal gaat het dan om dingen,
die – strikt genomen –
alleen voor mijzelf van belang zijn.
Dan heb ik te weinig oog
voor wat mensen om mij heen
werkelijk nodig hebben.
Op deze dag van vasten en bezinning
wil ik mij meer dan anders concentreren
op wat echt van waarde is:
alles wat klein en weerloos is,
alle mensen die – vaak onuitgesproken –
erom vragen behoed te worden,
iedereen die verlegen zit
om een vriendelijk gebaar, een bemoedigend woord.
Daarom vraag ik u, goede God,
mij vandaag uw genade te verlenen,
zodat ik beter zicht krijg
op wat er werkelijk toe doet.
Amen.

Dit gebed wordt vandaag aangeboden aan de deelnemers van de 'Vastendag Boven de Schelde'. Op deze dag kiest iedere deelnemer zijn/haar eigen manier van vasten. Er is om 19.00 uur een avondgebed in de Eligiuskerk van Lewedorp en aansluitend de vertoning van een korte DVD met informatie over het project van de Vastenaktie in Siera Leone.