zondag 14 september 2014

Uitdaging?

De hype lijkt al een beetje voorbij. Maar in de afgelopen zomerweken zijn veel mensen enthousiast geworden voor/door de Icebucket Challen­ge. Om aandacht te vragen voor bestrij­ding van de spierziekte ALS worden mensen uitgedaagd om een emmer ijskoud water over zich­zelf uit te storten en daarbij drie kandidaten te no­mineren om binnen 24 uur het­zelfde te doen. Bij dit 'koude kunstje' hoort ook een donatie aan de Stichting ALS Nederland. En een filmpje van de koude douche op in­ternet/Facebook.

Het is opvallend hoezeer goede doelen in de afgelopen jaren soms flinke financiële bijdragen weten te genereren door middel van acties, waarbij de deelnemers op een of andere wijze een prestatie moeten leveren. Denk aan Alpe d'huzes, Ride for the Roses of ook – minder spectaculair – aan de Pelgrimstocht in het kader van de Vastenaktie, waaraan dit jaar vijftig mensen deelnamen. Behalve de prestatie van de deelnemers speelt natuurlijk ook de grote of kleinere publiciteit een belangrijke rol in het spekken van de kas.


Ik beschouw het als een groot goed, dat mensen bereid zijn om zich con­creet en heel gemotiveerd in te zetten voor het goede doel. Waar ik wel een vraagteken bij plaats, is dat op deze wijze alleen die goede werken de aandacht krijgen, die voldoende publiciteit weten te genereren. En dat moet dan kennelijk gebeuren doordat de prestaties van de deelnemers wor­den geregistreerd en weergegeven. Publiciteit en prestaties bepalen op die manier goeddeels het beeld dat de gemiddelde Nederlander heeft van goede werken.

Wat daarbij buiten het blikveld blijft, is dat veel goede werken in het verborgene gebeuren. Ze halen niet de publiciteit, mantelzorgers worden niet of nauwelijks publiekelijk bejubeld, en pas met een staat van dienst van minstens een kwart eeuw krijgt iemand een koninklijke onderscheiding. Daar is op zich niks mis mee. Maar volgens de evangelische traditie horen de goede werken in het verborgene plaats te vinden (vgl. Matteüs 6, 1-4). Het lijkt mij een grote uitdaging om, als tegenwicht voor de hunkering naar publiciteit en prestaties, dit toch best tegendraadse geluid af en toe onder de aandacht te brengen. Maar dan zo, dat het niet op het publieke forum om belangstelling schreeuwt...