zondag 20 april 2014

Pasen

Pasen - het geheim van
verzoening sterker dan verraad
vitaliteit sterker dan lusteloosheid
toewijding sterker dan mijn ego
de palmtak sterker dan het kruis
zachtheid sterker dan brute kracht
vertrouwen sterker dan onpeilbare wanhoop
vrede sterker dan wraak
Gods droom sterker dan menselijke desillusie.
Aan ieder die dit geheim wil delen
en aan ieder die dat niet meer
of nog niet kan:
een Zalig Pasen!