zaterdag 15 maart 2014

Hoezo: ondersteboven?

Alles op zijn kop. Hoteldebotel. Anders kijken. Niets is, wat het lijkt. Zien met een andere bril. De paradox van kwetsbaarheid en kracht. Maar ook: 'De wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.' (1 Kor 3,19)

Zomaar enkele associaties, toen ik op zoek ging naar een kenmerkende titel voor dit weblog. Een titel, die iets zou zeggen over wat mij bezig houdt, drijft en richting geeft. Een titel die aangeeft, dat ik de wereld  en de mensen graag bekijk vanuit een minder gangbare ooghoek. (Niet dat ik nou de enige ben die dat doet.)

Daarbij speelt natuurlijk mijn geloof (en mijn beroep van pastoraal werker in de katholieke kerk) een rol. Maar dat geloof wil ik graag vorm en inhoud geven in de wereld, de samenleving, de relaties en de omstandigheden die zich aan mij, aan ons voordoen. Het geloof moet een drijvende kracht (kunnen) zijn binnen die wereld. Aards, om zo te zeggen. Beneden dus. Onder.En tegelijk moet dat geloof ook uitzicht bieden, een perspectief tonen, visionair zijn. Het moet verder reiken dan alleen het aardse. Het moet jou en mij ook uitdagen omhoog te kijken. Naar het hemelse. Boven dus.

Nou schrijf je 'ondersteboven' aan elkaar. Terecht, want ze horen bijeen. Zonder 'boven' geen 'onder', en omgekeerd. Maar essentieel is voor mij, dat wat gebruikelijk 'boven' is (belangrijk dus in aardse zin: status, rijkdom, macht, glans en glorie), eigenlijk 'onder' hoort te zijn (in hemelse zin: nederigheid, armoede van geest, gehoorzaamheid, dienstbaar willen zijn). Over deze dingen - in de breedst mogelijke zin - gaat dit blog. Als voortzetting van mijn website.

Vorm versus inhoud en doelstelling

Bijna tien jaar heb ik deze website in gebruik. Zou het niet tijd worden voor een nieuw begin, zo vroeg ik mij af. Dat is niet alleen een kwestie van 'met de tijd meegaan'. Maar ook van meer gebruiksgemak - voor mezelf net zo goed als voor de bezoeker. Want voor de website gebruik ik nog steeds de nogal omslachtige HTML-code. Hoeveel gemakkelijker is dan een weblog, waarin je meteen de tekst kunt invoegen. Ook de lay out van de website raakte aardig gedateerd. Bovendien geeft dit nieuwe weblog de gelegenheid om berichten beter te kunnen lezen op een tablet of smartphone.

Een aantal rubrieken van de website zullen ook hier terug te vinden zijn: 'Overwegingen', 'Graven naar geloof', 'Films... en meer' en 'Eigenzienig'. Maar tegelijk zie ik ook een mogelijkheid om enkele rubrieken te laten voor wat ze zijn (er waren nauwelijks nog aanvullingen in de laatste tijd). Hoewel de vorm van dit weblog dus anders zal zijn dan de website, zijn inhoud en doelstelling voor een groot deel gelijk. Ik wil immers mijn overwegingen, interviews, filmrecensies en opiniĆ«rende bijdragen vindbaar maken op internet.

Ook al wordt de website dus niet meer aangevuld, alle informatie die in de loop der jaren daarop is gepubliceerd, blijft wel beschikbaar.